Quy Trình Đặt Hàng

Quy Trình Đặt Hàng

Bước 1 : Quý khách hàng gửi yêu cầu thiết kế mẫu quà tặng, tư vấn quà tặng

Bước 2 : Quý khách hàng chuẩn mẫu quà tặng

Bước 3 : Công ty quà tặng Hà Nội Pie phụ trách sản xuất

Bước 4 : Nghiệm thu sản phẩm và thanh toán đơn hàng.

Phòng Kinh Doanh Quà Tặng Hà Nội Pie

email
No comments yet.

Leave a Reply