Tag Archives: đồng phục học sinh

Phụ huynh nông thôn bức xúc vì đồng phục ‘giá 1 tạ thóc’

Cho rằng nhà trường tự quyết định may đồng phục với giá cao, không hợp với túi tiền người nông dân, phụ huynh lên trường đòi gặp ban giám hiệu và báo tin cho Phòng giáo dục. Cuộc họp đột xuất phụ huynh toàn trường được triệu tập. Mười ngày nay, câu chuyện của người […]

email
Leave a comment Continue Reading →